Peristiwa

Monday, October 17, 2016

Soalan Fokus Bahagian B: Asia Tenggara

(ANALISIS) BAHAGIAN B
 ASIA TENGGARA  STPM PENGGAL 3 (2016)

Jawab satu solan sahaja
Analisis Tema 1: Masyarakat
Bil
Tajuk
STPM
1
1.1
Insitusi Pemerintahan
Raja di Viatnam
Raja di Thailand
Pembesar di Viatnam
Pembesar di Thailand

2015
2013u

2014
1.2
Sistem Sosial di Viatnam
Sistem Sosial di Indonesia
2014
1.3
Sistem Ekonomi di Viatnam
Sistem Ekonomi di Indonesia
2013

  

*Sila beri tumpuan kepada pembesar Viatnam -konsep,hierarki dan peranan
*Sistem sosial di Indonesia-konsep dan susun lapis masyarakat
*Sistem ekonomi -ciri-ciri ekonomi tradisional, ciri-ciri ekonomi komersial

Tema 2: Transformasi Masyarakat
Bil
Tajuk
STPM
2
2.1
Transformasi Masyarakat
Perluasan kuasa asing di Indonesia
Perluasan kuasa asing di Mynmar

2.2
Penentangan kuasa asing di Indonesia
Penentangan kuasa asing di Mynmar

2.3
Pengubahsuaian dalam pentadb,eko,pend di Indonesia
Pengubahsuaian dalam pentadb,eko,pend di Mynmar

2015

 *Sila beri tumpuan kepada Indonesia- faktor & cara perluasan kuasa,sebab penentangan, peranan Diponegoro

  
Tema 3: Nasionalisme dan  Pembentukan Negara Bangsa
Bil
Tajuk
STPM
3
3.1
Gerakan Nasionalisme
Faktor kemunculan Nasionalisme di Indonesia
Faktor kemunculan Nasionalisme di Mynmar

2013

Parti Politik dan Persatuan di Indonesia
Parti Politik dan Persatuan di Mynmar

2015u
3.2
3.2.1
Perjuangan mencapai kemerdekaan
Pendudukan Jepun 1941-1945 di Mynmar
Pendudukan Jepun 1941-1945 di Indonesia


2014
3.2.2
Perjuangan secara berperlembagaan di Mynmar
Perjuangan secara berperlembagaan di Indonesia

3.3.3
Kemerdekaan di Mynmar
Kemerdekaan di Indonesia

 *Sila beri tumpuan kepada Mynmar-faktor kemuculan nasionalisme,Kemerdekaan Mynmar

Tema 4: Pengisian Kemerdekaan

Bil
Tajuk
STPM
4
4.1
Pengisian Kemerdekaan
Sistem pemerintahan di Filipina
Sistem pemerintahan di Thailand

4.2.1
Pembangunan Ekonomi di Filipina
Pembangunan Ekonomi di Thailand

4.3.1
Bentuk pemerintahan di Filipina
Bentuk pemerintahan di Thailand
2013u
2015
4.3.2
Sumbangan tokoh di Filipina-Macapagal
Sumbangan tokoh di Thailand-Phibun Songkram

2014
4.4
4.4.1
Perhubungan luar
Penglinatan dalam organisasi antarabgsa di Filipina
Penglibatan dalam organisasi antarabangsa di Thailand


2014
  
*Sila beri tumpuan kepada Filipina-Macapagal, peranan dalam PBB

No comments:

Post a Comment